เกี่ยวกับเรา

 

หจก.พี แอนด์ ที เซ็นทรัล ซัพพลายดำเนินธุรกิจให้บริการทางด้านอุตสาหกรรมงานแปรรูปโลหะแผ่นมากว่า 20 ปี เราให้บริการงานตัด พับ ปั้มขึ้นรูป และเชื่อมประกอบ โลหะแผ่น รองรับผลิตภัณฑ์โลหะแผ่นได้หลายหลายรูปแบบ ตั้งแต่อะไหล่กล่องอิเลคทรอนิค, ตู้สวิตช์บอร์ด, ชั้นวางของ,ตู้เอกสาร พร้อมบริการพ่นเคลือบสีชิ้นงานด้วยระบบสีฝุ่น หรือชุบซิงค์ สามารถรองรับงานโลหะแผ่นรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า และมีกำลังการผลิตที่รองรับการผลิตจำนวนมาก (mass product) 

หจก.พี แอนด์ ที เซ็นทรัล ซัพพลายมุ่งเน้นพัฒนาอบรมพนักงานให้มีความชำนาญ พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรให้ทันสมัย มีการนำเทคโนโลยีอัตโนมัติและ CAD/CAM มาใช้เพื่อนำมาซึ่งปริมาณการผลิต และคุณภาพของผลิตภัณฆ์ที่ได้มาตรฐาน

 

Visitors: 2,816